CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 28.04.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ora 11:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a unui post vacant de execuție de producător senior (senior producer) din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

21.04.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

27.04.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTASTATIE

29.04.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

05.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

10.05.2022

RAPORT FINAL