PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, FAIMA, sala BN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, secretariat.

RAPORT FINAL al concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog principal (S) – decizia rectorului nr. 2356/25.02.2022 – din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.

RAPORT FINAL al concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog principal (S) – decizia rectorului nr. 2357/25.02.2022 – din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.