RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 24.06.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala BN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de ingrijitor I(M) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Dep. Economie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (lacatus) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Contabilitate Euronews, Direcția Financiar Contabilă.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.