PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concurul organizat pentru ocuparea a trei posturi de ingrijitor I din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concurul organizat pentru ocuparea postului de subinginer I(SSD) din cadrul ETTI, Dep. Telecomunicatii.

RAPOARTE FINALE ale examenelor organizat pentru promovarea personalului din cadrul FIMM, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice si Frigorifice (HeraGeorgescu).

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.06.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Sponsorizari & Vanzari TV.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.06.2022, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Trafic Publicitate TV.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Scoala Doctorala.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala JK 308, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.