PROCESE-VERBALE incheiate în urma sustinerii probei interviu la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de administrator financiar I (M), administrator financiar I (S) si sef serviciu din cadrul Serviciului Restaurante și Cantine, Direcția Întreținere Patrimoniu.