PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.