ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea CAMPUS, sala 710, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Dep. UNESCO, secretariat.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 22.07.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul DIRU, Serviciul Rapoarte, statistica si Plata cu ora.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 22.07.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala EH 110, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producere si Utilizare a Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Trafic Publicitate TV.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari, Biroul Sponsorizari & Vanzari TV.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de operator calculator I(M) din cadrul SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 22.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuţie de administrator financiar treapta I (M), din cadrul Biroului Administrarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer IA(S) din cadrul FIIR, Dep. Roboti si Sisteme de Productie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor I din cadrul FIIR, Dep. Roboti si Sisteme de Productie.