ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea si selectia personalului din sursa extema pe posturi in afara organigramei in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile scoate la concurs un post vacant de Asistent de cercetare pentru o perioada determinata, cu o norma intreaga, in cadrul proiectului – Linie pilot pentru circuite integrate semiconductoare cu noduri electrice de 3 nm – PIn3S – Cod MySMIS 2014+135127

19.07.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

22.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

26.07.2022

RAPORT FINAL