PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Fac. Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Chimie Generala.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru urmatorii candidati din cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică: marca numărul 24432; marca numarul 24407 (din cadrul Departamentului Tehnologia Construcțiilor de Mașini) si a candidatului marca numarul 9835 (Secretariat).

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru urmatorii candidati din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine: marca nr. 10361; marca 12269 .