PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul de promovare din funcția de inginer debutant, în funcția de inginer grad II(S) în cadrul Facultății de Inginerie Chmică și Biotehnologii, Departamentul de Chimie Organică ⹂Costin Nenițescuˮ.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de tehnician IA(M) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.