PROCES VERBAL – Astăzi, 02.05.2023, comisia de examen stabilită prin decizia rectorului nr. 2487 din data de 04.04.2023, în urma verificării dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Parc Auto, Direcția Dezvoltarea Patrimoniului

PROCES VERBAL – Astăzi, 02.05.2023, comisia de examen stabilită prin decizia rectorului nr. 2416 din data de 23.03.2023, în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție muncitor calificat din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din București, in conformitate cu prevederile legislației aplicabile anunță organizarea examenului de promovare a candidatului cu marca 9897 din cadrul Facultății de Inginerie Industriala si Robotica – Laboratorul Tehnologia Construcțiilor de Mașini, din funcția de administrator financiar III(S) pe funcția de administrator financiar II(S).