PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Organe de Masini si Tribologie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor I(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postulu vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Lucrari si Servicii.