RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de inginer I(S) si inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL intocmit in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Scolii Doctorale Transporturi.