PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Secretariatului UPB, Biroul Acte de studii.