PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (șase) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Secretariatului UPB.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I(M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 24.04 .2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14: 30, Școala Gimnazială Politehnica, cancelarie, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de muncitor calificat I din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.
În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.
Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de muncitor calificat I este de 8h, program flexibil.