RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor de ingrijitor din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DIP, Serviciul Retele Utilitare, Biroul Retele Sanitare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer I (S) din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul Ingineria și Managementul Obținerii Materialelor Matelice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine.