PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat  în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar grad I (S),din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 19.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala JB002, Institutul- Centrul de cercetări avansate pentru materiale produse și procese inovative-CAMPUS a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Seriviciul Monitorizare Proiecte. RECTIFICARE ANUNȚ nr.3636/1/DDP/25.06.2024, publicat în data de 28.06.2024 pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Seriviciul Monitorizare Proiecte.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de arhitect grad IA (S), conform organigramei Institutului de Cercetare CAMPUS.

ANUNȚ PROMOVARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 13007, în cadrul Directiei Juridică și Contencios, Serviciul Contencios, din funcția de consilier juridic grad I(S), în funcția de consilier juridic grad IA(S).