PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Gestionare CET.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea a 12 (douăsprezece) posturi contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I (electrician), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL încheiat în urma probei scrise a examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S), în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție de inginer gradul II (S), în cadrul Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei practice organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 19.07.2024, ora 11.00, sala AN 215, Clădirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), în cadrul Serviciului Dezvoltare – Contractare Proiecte, Directia Dezvoltare Proiecte Finantate.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 19.07.2024, ora 13.00, sala AN 215, Clădirea Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I(S), în cadrul Serviciului Acte de Studii, Secretariat Universitate.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei practice organizată pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.