PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I (tamplar), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 18.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12.00, sala EH 016, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de Inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Producere și Utilizare a Energiei.