PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor I, din cadrul Facultății de Inginerie Medicală, Laboratorul de Educație Fizică și Sport – Kinetoterapie.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei practice a candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 10 (zece) posturi contractuale vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Direcției Ȋntreţinerea Patrimoniului, Serviciul Administrare Spaţii de Ȋnvăţământ.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala ED 109, Facultatea de Automatică și Calculatoare, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de secretar grad I (S), în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Secretariat.