ANUNT si FISA POSTULUI (SECRETAR I(S)SECRETAR II(S)) Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 18.02.2022, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a unui post vacant de secretar I(S) si a unui post vacant de secretar II(S) din cadrul Facultatii Transporturi, Secretariat facultate.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de administrator financiar grad I(S) din cadrul Serviciului Gestionarea Formării Profesionale și Evaluării Periodice a Personalului, Directia Informatizare si Resurse Umane.