PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producerea si Utilizarea Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Dep. UNESCO.