INFORMARE Din motive obiective, desfasurarea probei scrise si a probei interviu la concursurile organizate pentru ocuparea postului de conducere de sef Birou din cadrul Biroului Retele Electrice si a postului de conducere de sef Birou din cadrul Biroului Retele Sanitare, Serviciul Retele Utilitare, Directia Intretinere Patrimoniu, se amana pentru o perioada de maximum 15 zile lucratoare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de Serf serviciu din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari.