RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.