PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul DGAE, Serviciul Relatii Publice, Biroul Online.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Control Intern Managerial.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Cabinet Rector, Serviciul Analiza si Prelucrare Documente Interne.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPOSRTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare:

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Scoala Doctorala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Centrul de Afaceri.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I(M) din cadrul Fac. Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea celor 2 (două) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.