RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de inginer debutant (S) din cadrul Institutului CAMPUS.

RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de director (S), pe durata nedeterminata,
din cadrul Directiei Proiecte Strategice.