ANUNT – privind organizarea de catre Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti a concursului de dosare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, (15.02.2021-31.08.2022), a unui post de Cercetator stiintific III, în cadrul proiectului Erasmus + – Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility (IRR), cod 2020-1-ES01-KA203-081978.
Dosarele se vor depune la Registratura Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti (Splaiul Independenței, Nr.313, sector 6, clădirea Rectorat)
CERERE – solicitare participare la concurs