PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor 4 posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. de Telecomunicatii.

REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 18.02.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Scolii Doctorale Transporturi.