PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice si a probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Sisteme Electroenergetice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical din cadrul Scolii Primare Politehnica.

REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producere si Utilizare a Energiei, Lab. de Echipamente si Instalatii Termice.