PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Chimie Analitica si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) si a postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer II(S) din cadrul Dep. UNESCO.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postulu vacant de ingrijitor din cadrul Dep. UNESCO.