PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post de inginer I(S) si a unui post de tehnician debutant (M) din cadrul Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică, Serviciul Evidența, Gestiunea și Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor, Biroul Gestiune și Evidența Proiectelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Lab. Modelare si Simulare Procese Dinamice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Secretariat.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post de tehnician III(M) si a unui post de inginer debutant (S) din cadrul Institutului CAMPUS.