ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 13.04.2021, ora 9.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, sala JC 106, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. de Teoria Mecanismelor si a Robotilor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Social Media.

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 13.04.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca Centrala, sala 3.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, Directia Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician (M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Lab. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Administratie.