ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Scoala Primara Politehnica, cancelarie, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Scolii Primare Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 12 posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Comerciale, Serviciul Promovare si Branding.