ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti anunta organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioada determinata, cu fractiune de
norma a postului de Asistent de cercetare – masterand in cadrul proiectului – Aplicatii generice in mediul FIWARE pentru integrarea consumatorilor cu facilitati de stocare a energiei in comunitati responsabile fata de mediu – I-GReta.
29.03.2021
PROCES VERBAL – privind evaluarea si selectia dosarelor de concurs in cadrul proiectului I-GReta