ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de muncitor calificat I, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive

În cazul ocupării postului scos la concurs de catre o persoana pensionata, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de executie de muncitor calificat I,  este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 12h, program fix, cu perioada de repaus aferentă.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuție de muncitor calificat I, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă posturilor vacante de executie de muncitor calificat I,  este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 12h, program fix, cu perioada de repaus aferentă.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) și un post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă