CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de jurnalist social media, cod COR 264224, corespunzator functiei de jurnalist TV (M), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, din cadrul Direcţiei Euronews România. 

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către  persoane pensionate angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.


22.02.2023

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

13.03.2023

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

17.03.2023

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

23.03.2023

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

28.03.2023

RAPORT FINAL