RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi de sofer categoria B,C, E din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de sofer categoria B,C din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (mecanic auto)  din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 15.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuție de muncitor necalificat I, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă celor două posturi vacante de execuție de muncitor necalificat I, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 12h, program fix, cu perioada de repaus aferentă.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 15.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de conducere de șef birou (S), conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoana pensionata, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de conducere de sef birou (S),  este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600

INFORMARE si CALENDAR DE CONCURS – pentru concursul organizat pentru ocuparea unui post de tehnician IA(M) din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimică și Biochimică.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimică și Biochimică.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Administrativ.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.