RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor de muncitor necalificat din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Dep. de Automatică și Ingineria Sistemelor.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 14.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 6 (sase) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Financiar Contabilă.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar grad I(S),  este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600