RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a cinci posturi de ingrijitor din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar din cadrul Facultatii Transporturi, Scoala Doctorala.