PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laborator Inginerie Chimică și Biochimică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimică și Biochimică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de șofer cat B,C,E, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I (mecanic auto) din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de sofer (cat B, C), din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.