ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 09.03.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 224, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii de Produse, Servicii si Lucrari, Biroul Depozit.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de administrator financiar I(S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea a șapte posturi contractual vacante de execuție de muncitor necalificat din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de tehnician IA(M) din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Dep. de Automatică și Ingineria Sistemelor.