PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Sanitare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea a cinci posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Biroul Depozit.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a șase posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Direcției Financiar Contabile.