RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (instalator) din cadrul DIP, Serv. Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 11.04.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14:00, Serviciul Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M), din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar treapta III (M) este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix, 8:00-16:00.