PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității.