RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul ISB, dep. Sisteme Biotehnice (tehnicianinginer).

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I, Biroul Parc Auto, Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.