PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 23782, în cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislație și Standarde în Domeniul Calității, din funcția de administrator financiar debutant (S), în funcția de administrator financiar gradul III(S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție muncitor calificat I din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.