RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer grad I(S) din candrul  Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Departamentul Ingineria și Managementul Obținerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I din cadrul Biroului Parc Auto, Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.