ANUNT Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 26579, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Dep. Rezistența Materialelor din funcția de inginer debutant în funcția de inginer gradul II(S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. de Tehnologie Electronică și Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de subinginer I (SSD), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. de Tehnologie Electronică și Fiabilitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician treapta I(M), din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Bioresurse și Știința Polimerilor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Plata cu Ora.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuție de administrator financiar gradul I(S) din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Plata cu Ora.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul II(S), din cadrul Direcției de Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Academic.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniu, Biroul Rețea Sanitară și Canalizare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție de tehnician treapta I (M) din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor necalificat, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar grad I(S), din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine, Dep. Inginerie în Limbi Străine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea ocuparea a 2 (două) posturi contractual vacante de execuție, un post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) și un post vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție psiholog stagiar (S), din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

NOTA  in atentia concurentilor pt postul de psiholog stagiar (S), Biroul Plasare Forta de Munca POLIJobs.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad II (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de secretar grad I (S), din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Dep. de Echipamente pentru Procese Industriale.