PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de bibliotecar grad I (S), din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea a trei posturi vacante de execuţie de administrator financiar grad I (S), din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Serviciul Vânzări, Biroul Vânzări Comerciale.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Tehnic.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar III(S) din cadrul Directiei Marketing si Comunicare, Serviciul On-line, Biroul Design.

ANUNT  si FISA POTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 27.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala AN201, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuție de administrator financiar gradul I S din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Gestionare Studenți Străini.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad III (S), din cadrul Biroului Relația cu Presa, Direcția Marketing și Comunicare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Academic.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 27.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, sala JE 110, cladirea Facultății Transporturi, ora 11.00, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de secretar gradul I(S) din cadrul Facultății Transporturi, Departamentul Telecomenzi și Electronică in Transporturi.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industrială și Robotică, Departamentul Teoria Mecanismelor și a Roboților.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidațiilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Caravana UPB.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidațiilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Gestionare Elevi.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator Financiar grad I (S) din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Biroul Vânzări Evenimente.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 27.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de administrator financiar grad I (S) conform organigramei Direcţiei Financiar Contabilă.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de administrator financiar grad I(S), conform organigramei Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de administrator financiar grad I(S), conform organigramei Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.