PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar gradul II(S), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciului Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție administrator financiar debutant (S) din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de administrator financiar grad I (S) din cadrul Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul II(S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul Telecomunicații.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Mobilități și Acorduri de Cooperare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Activități cu Elevii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a sapte posturi de ingrijitor din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor calificat I, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Departamentul Mașini, Materiale și Acționări Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (S), din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Serviciul Parteneriate și Alumni, Biroul Alumni.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de secretar IA (M), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Departamentul Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.